Үл буцах хаалт

Материалын төрөл: sus=304

 

Үзүүлэлт

Хэмжээ DN25-DN37