MIG350GF/MIG500GF
  • Хагас автомат болон цахилгаан гагнуур хосолсон
  • IGBT удирдлагатай
  • Гүйдэл, хүчдэл болон ороомогыг тохируулна
  • Утас хөвөгч механизм нь тусдаа ба гүйдэл хүчдэлээ хөвөгч механизм дээрээ тохируулж болно
  • Утасны диаметер болон төрлийг нь сонгоно
  • Гурвалсан агаарын хөргөлтийн сувагтай

Үзүүлэлт

Загвар MIG350GF
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 380/3Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) MIG: 350A/31.5V/35% 250A/26.5V/100% MMA: 350A/34V/30% 250A/30V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл MIG: 24A@350A MMA: 25.8A@350A
Гаралтын хязгаар/ OCV MIG: 60-350A/61V/ MMA: 40-35A/61V/
Хэмжээ /мм/ 515*262*468
Жин /кг/ 30
Загвар MIG500GF
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 380/3Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) MIG: 450A/36.5V/40% 355A/31.7V/100% MMA: 450A/38V/40% 355A/34.2V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл MIG: 31.2A@450A MMA: 31.8A@450A
Гаралтын хязгаар/ OCV MIG: 60-450A/61V/ MMA: 60-450A/61V/
Хэмжээ /мм/ 515*262*468
Жин /кг/ 30