Ёжтой үзүүр резьбатай

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Хэмжээ DN1/8x4-DN32x25