MIG200GW/300GW
  • Хагас автомат болон цахилгаан гагнуур хосолсон
  • IGBT удирдлагатай
  • Гүйдэл, хүчдэл болон ороомогыг тохируулна
  • Утас хөвөгч механизм болон хагас автоматын электрод нь өөр дээр суурилагдсан байдаг
  • Гурвалсан агаарын хөргөлтийн сувагтай

Үзүүлэлт

Загвар MIG200GW
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) MIG: 200A/24V/30% 135A/20.75V/100% MMA: 160A/26.4V/30% 100A/24V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл MIG: 32.9A@200A MMA: 26.3A@160A
Гаралтын хязгаар/ OCV MIG: 40-200A/55V/ MMA: 40-160A/55V/
Хэмжээ /мм/ 465*242*464
Жин /кг/ 21
Загвар MIG300GW
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 380/3Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) MIG: 300A/29V/35% 250A/26.5V/100% MMA: 300A/32V/20% 250A/30V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл MIG: 18A@300A MMA: 19A@300A
Гаралтын хязгаар/ OCV MIG: 50-300A/56V/ MMA: 70-300A/56V/
Хэмжээ /мм/ 595*275*520
Жин /кг/ 31.5