CUT40CT
  • MOSFET удирдлагатай
  • Хөргөлтийн 4 хэсгээс бүрдсэн дулаан хамгийн сайн дамжуулдаг шинэ технологитой
  • 10 мм хүртэлх зузаан төмөр зүснэ
  • Гадаргууг цэвэр нямбай зүснэ

Үзүүлэлт

Загвар CUT40CT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 40A/96V/30% 30A/92V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 30A@40A
Гаралтын хязгаар/ OCV 15-40A/275V
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 7