TIG250PAC/DC & TIG315PAC/DC

TIG250PAC/DC&TIG315PAC/DC  – Олон үйлдэлт хөнгөн цагаан гагнадаг аппарат

  • Хувьсах болон тогтмол гүйдэл
  • Импульсийн давтамж ба импульсийн өргөнийг тохируулдаг
  • Хувьсах гүйдлийг тэнцвэртэй болгодог тохируулагтай
  • 2Т/4Т тохиргоотой

Үзүүлэлт

Загвар TIG250PAC/DC
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) TIG: 210A/18.4V/30% 150A/16V/100% MMA: 155A/26.2V/40% 160A/25.2/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл TIG: 36.5A@210A MMA: 35.4A@160A
Гаралтын хязгаар/ OCV TIG: 10-210A/96V(AC)/68V(DC) MMA: 10-160A/60V
Хэмжээ /мм/ 476*340*402
Жин /кг/ 20
Загвар TIG315PAC/DC
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 380/3Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) TIG: 300A/22V/20% 230A/19.2V/100% MMA: 240A/29.6V/60% 220A/28.8/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл TIG: 17.2A@300A MMA: 15.5A@240A
Гаралтын хязгаар/ OCV TIG: 12-300A/62V MMA:15-240A/62V
Хэмжээ /мм/ 609*332*622
Жин /кг/ 38