TIG200CE / 250CE
  • Тогтмол гүйдлийн аргон гагнуур
  • Хөргөлтийн 4 хэсгээс бүрдсэн дулаан хамгийн сайн дамжуулдаг шинэ технологитой
  • Өргөн хэрэглээ ба хөнгөн үйлдвэрлэлд ашиглагдана

Үзүүлэлт

Загвар TIG200CE
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 190A/17.6V/30% 160A/16.4/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 26A@190A
Гаралтын хязгаар/ OCV 10-190A/45V
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 6.5
Загвар TIG250CE
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 220A/18.8V/25% 170A/16.8/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 31.5A@220A
Гаралтын хязгаар/ OCV 10-220A/45V
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 6.5