Гагнадаг гурвалсан холбогч

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 19-102мм