Дээж авах хаалт

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Хэмжээ DN: 15-19