Гаван холбогчтой бүтээгдэхүүний өнгө харагч

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 38-63мм