Савны дотор талыг харах цонх

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 51-76мм