Гаван холбогчтой гурвалсан хаалт

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Хаалтны диаметр 32-51мм