Нержин лист /Лист материал/

Хээтэй нержин лист

 

Үзүүлэлт

2мм 1000x2000
S=2-3мм 1200x2400