MIG250GS
  • Хагас автомат болон цахилгаан гагнуур хосолсон
  • IGBT удирдлагатай
  • Гүйдэл, хүчдэл болон ороомогыг тохируулна
  • 2Т/4Т тохиргоотой
  • Утас хөвөгч механизм болон хагас автоматын электрод нь өөр дээр суурилагдсан байдаг
  • Жижиг дунд үйлдвэрлэл болон хөнгөн үйлдвэрт ашиглагдана

Үзүүлэлт

Загвар MIG250GS
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) MIG: 250A/26.3V/35% 180A/23V/100% MMA: 220A/28.8V/30% 160A/26.4V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл MIG: 50A@250A MMA: 47A@220A
Гаралтын хязгаар/ OCV MIG: 50-250A/56V/ MMA: 50-220A/56V/
Хэмжээ /мм/ 615*276*760
Жин /кг/ 45