CUT100IJ
  • IGBT module удирдлагатай
  • Хүнд үйлдвэрлэлд ашиглагдана / уул уурхай, зам засвар, машин механизм гэх мэт/
  • Өндөр давтамж үүсгэдэг хялбар нум үүсгэгчтэй
  • Гурвалсан агаарын сувагтай

Үзүүлэлт

Загвар CT 416
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) CUT: 35A/94V/40% 27A/90.8V/100% TIG: 140A/15.6V/40% 110A/14.4V/100% MMA: 140A/25.6V/40% 105A/24.2V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 28.5A@140A
Гаралтын хязгаар/ OCV CUT: 15-35A/260V TIG:10-140A/60V MMA:10-140A/60V
Хэмжээ /мм/ 456*204*360
Жин /кг/ 14