CUT80GT/100GT
  • IGBT удирдлагатай
  • CNC-ийн холболттой дэвшилтэт технологитой
  • 25/30 мм хүртэлх зузаан төмөр зүснэ
  • 2Т/4Т тохиргоотой
  • Хийн даралт хэмжих монометертэй
  • Өндөр давтамж үүсгэдэг хялбар нум үүсгэгчтэй
  • Гурвалсан агаарын сувагтай
  • Уул уурхай, зам засвар металь хийцийн үйлдвэрлэлд ашиглана

Үзүүлэлт

Загвар CUT80GT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 380/3Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 80A/112V/40% 46A/98.4/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 17.6A@80A
Гаралтын хязгаар/ OCV 20-80A/300V
Хэмжээ /мм/ 508*244*423
Жин /кг/ 21.7
Загвар CUT100GT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 100A/120V/40% 70A/108V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 23A@100A
Гаралтын хязгаар/ OCV 20-100A/300V
Хэмжээ /мм/ 526*272*468
Жин /кг/ 25.6