TIG200CT/250CT
  • Тогтмол гүйдлийн аргон гагнуур болон цахилгаан гагнуур хосолсон аппарат
  • Хөргөлтийн 4 хэсгээс бүрдсэн дулаан хамгийн сайн дамжуулдаг шинэ технологитой
  • Өргөн хэрэглээ ба хөнгөн үйлдвэрлэлд ашиглагдана

Үзүүлэлт

Загвар TIG200CT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) TIG: 180A/17.2V/30% 150A/16V/100% MMA: 155A/26.2V/40% 160A/25.2/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл TIG: 26A@180A MMA: 31.2A@155A
Гаралтын хязгаар/ OCV TIG: 10-180A/58V/16.5V(VRD) MMA: 10-155A/58V/16.5V(VRD)
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 6.5
Загвар TIG250CT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) TIG: 230A/19.2V/30% 190A/17.6V/100% MMA: 190A/27.6V/40% 170A/26.8/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл TIG: 35.5A@230A MMA: 38.5A@190A
Гаралтын хязгаар/ OCV TIG: 10-230A/64.5V/15.5V(VRD) MMA: 10-190A/64.5V/15.5V(VRD)
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 7.5