ZX7 315GS
  • Дижитал дэлгэцтэй
  • IGBT удирдлагатай
  • 220B/380B хосолсон
  • VRD дээр суурилсан
  • Нумын асалтыг тохируулна
  • Электродны асалт тохируулна
  • 0-5.0 хүртэлх электродоор гагнуур хийнэ
  • Целлюлоз, хүчиллэг болон суурилаг бүрхүүлтэй электрод тохиромжтой
  • Ахуй хэрэглээ, жижиг дунд үйлдвэрлэл болон барилга угсралт зэрэгт ашиглагдана

Үзүүлэлт

Загвар ZX7 315GS
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz 380/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 220V: 210A/28.4V/30% 115A/24.6/100% 380V: 280A/31.2V/30% 154A/26.2V/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 220V: 39A@210A 380V: 37A@280A
Гаралтын хязгаар/ OCV 220V: 30-210A/78V/15V(VRD) 380V: 30-280A/68V/15V(VRD)
Хэмжээ /мм/ 466*212*371
Жин /кг/ 15