ARC200CT/250CT
  • Дижитал дэлгэцтэй
  • MOSFET удирдлагатай
  • Хөргөлтийн 4 хэсгээс бүрдсэн шинэ технологитой
  • VRD дээр суурилсан
  • Электродын асалт хурдан өөрөө тохируулна
  • 2,5-4,0 хүртэлх электродоор гагнуур хийнэ
  • Целлюлоз, хүчиллэг болон суурилаг бүрхүүлтэй электрод тохиромжтой
  • Ахуй болон жижиг дунд үйлдвэрлэлд ашиглагдана

Үзүүлэлт

Загвар ARC200CT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 170A/26.8V/30% 120A/24.8/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 35A@170A
Гаралтын хязгаар/ OCV 30-170A/70V/18V(VRD)
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 5.8
Загвар ARC250CT
Оролтын хүчдэл/Фаз/Давтамж 220/1Р/50-60Hz
Гаралтын хүчдэл/гүйдэл/Duty cycle (40°C) 190A/27.6V/30% 140A/25.6/100%
Гаралтад тохирсон оролтын гүйдэл 41A@190A
Гаралтын хязгаар/ OCV 30-190A/70V/18V(VRD)
Хэмжээ /мм/ 402*160*300
Жин /кг/ 6.4