Гаван холбогчтой механик хольц шүүгч

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 38мм