Эргэлтийн насос

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Чадал: 1 цагт 1 тн (220v)
1 цагт 3 тн (380v)
1 цагт 5 тн (380v)