Гагнадаг дөрвөлсөн холбогч

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 38:51мм