Бэхэлгээний хомут

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Диаметр 19-133 мм