Гаван холбогчтой хаалт

Материалын төрөл: sus=304

Үзүүлэлт

Хаалтны диаметр 25-38 мм