Хээтэй нержин лист

Материалын төрөл: sus 304

Үзүүлэлт

S 2мм*1000x2000
S 2-3мм*1200x2400