Хөнгөн цагаан лист

Хөнгөн цагаан: 4043

Үзүүлэлт

Хэмжээ S=0.8-2мм*1200x2400
Хэмжээ S=1.0-3мм*1000x2000
Хэмжээ S=4.0-6мм*1500x2000