Резьбатай үзүүр
Дэлгэрэнгүй...
Хоёр талдаа резьбатай үзүүр
Дэлгэрэнгүй...
Гадна резьбатай заглушка
Дэлгэрэнгүй...
Контор гайка
Дэлгэрэнгүй...
Номлок буюу түргэн холбогч
Дэлгэрэнгүй...
Резьбатай хаалт
Дэлгэрэнгүй...
Гагнадаг хаалт
Дэлгэрэнгүй...
Резьбатай гурвалагч хаалт
Дэлгэрэнгүй...
Хэвтээ чигийн үл буцах
Дэлгэрэнгүй...
Хог шүүгч
Дэлгэрэнгүй...
Босоо чигийн үл буцах
Дэлгэрэнгүй...
Үл буцах хаалт
Дэлгэрэнгүй...