Гаван холбогчтой бүтээгдэхүүний өнгө харагч
Дэлгэрэнгүй...
Бэхэлгээний хомут
Дэлгэрэнгүй...
Холбогч гав
Дэлгэрэнгүй...
Цана угаах эргэдэг угаагч толгой
Дэлгэрэнгүй...
Шланк холбох, салгах ам
Дэлгэрэнгүй...
Дээж авах хаалт
Дэлгэрэнгүй...
Гагнадаг булан 90 градус
Дэлгэрэнгүй...
Гагнадаг гурвалсан холбогч
Дэлгэрэнгүй...
Гагнадаг дөрвөлсөн холбогч
Дэлгэрэнгүй...
“Y” шилжүүлэг
Дэлгэрэнгүй...
Резьбатай холбогчны таг
Дэлгэрэнгүй...
Гаван холбогчны ам, таг
Дэлгэрэнгүй...