Эргэлтийн насос
Дэлгэрэнгүй...
Гаван холбогчтой механик хольц шүүгч
Дэлгэрэнгүй...
Савны таг (дээд)
Дэлгэрэнгүй...
Нержин труба
Дэлгэрэнгүй...
Гагнадаг заглушка
Дэлгэрэнгүй...
Резьбатой булан 90 градус
Дэлгэрэнгүй...
Резьбатой гурвалагч
Дэлгэрэнгүй...
Англи муфт
Дэлгэрэнгүй...
Ёжтой үзүүр резьбатай
Дэлгэрэнгүй...